Kolegium Sądu

Skład osobowy Kolegium Sądu Okręgowego w Radomiu:

Przewodniczący Kolegium: SSO Marta Łobodzińska

Członkowie:

SSO Anna Gzel – Michalska

SSO M. Nowaczewska – Małek

SSO Adam Piechota

SSR w Grójcu Tadeusz Rączkowski

SSR w Kozienicach Beata Fikus

SSR w Lipsku Andrzej Jędra

SSR w Przysusze Krzysztof Duchnik

SSR w Radomiu Grzegorz Wysmoliński

SSR w Szydłowcu Justyna Ryłko

SSR w Zwoleniu Piotr ChudzioKolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie – prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:  

  • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,  
  • rozpratruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  • wyraża opinię o projektach planów finansowych,  
  • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych,  działających w okręgu sądowym
  • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,  
  • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez przezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-04-18
Publikacja w dniu:
2019-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2018-06-13
Publikacja w dniu:
2018-06-13
Opis zmiany:
aktualizacja składu Kolegium
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-12-12
Publikacja w dniu:
2016-12-12
Opis zmiany:
dodanie nowego wybranego członka Kolegium SO
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d