Informacje dla Interesantów

Sąd jest instytucją państwową sprawującą wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd rozstrzyga sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ DO SĄDU?

Kwestią, o której nie wolno zapomnieć jest z pewnością dokument tożsamości ze zdjęciem, a także wezwania, które otrzymałeś jako strona postępowania lub świadek. Bardzo przydatnym może okazać się także długopis i kartka, pozwalająca zanotować ważne informacje, które nie zawsze uda się zapamiętać, a których utrata może okazać się uciążliwa w skutkach.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W SĄDZIE?

Pamiętaj, by zawsze zachować się stosownie do miejsca, w którym się znajdujesz.Reprezentując swoją osobą postawę człowieka kulturalnego, mającego dokładnie sprecyzowany cel wizyty w Sądzie, zyskasz więcej.
Udzielenie pomocy interesantowi leży w kompetencjach Biura Obsługi Interesantów stworzonego specjalnie w tym celu.

INFRASTRUKTURA

Parkingi samochodowe przy budynku Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10 są objęte strefą płatnego postoju. Więcej informacji znajduje sie na stronie http://www.mzdik.pl . W siedzibieprzy wejściu głównym na parterze znajduje się punkt ksero, można również wnieść opłatę skarbową.

MONITORING WIZYJNY

W związku z wprowadzeniem na terenie siedzib Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Piłsudskiego 10 i ul. Warszawskiej 1 technicznych środków bezpieczeństwa w postaci rejestracji obrazu przy użyciu systemu telewizji przemysłowej (CCTV) i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych w postaci wizerunku i zachowania osób obserwowanych (MONITORING WIZYJNY) prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym systemie.

Mając na uwadze dochowanie należytej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych Sąd Okręgowy w Radomiu zastosował adekwatne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić minimalizację przetwarzanych danych oraz stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych w monitoringu wizyjnym.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną, do której przekazania obliguje Sąd Okręgowy w Radomiu jako Administratora Danych Osobowych art. 12 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO)

Rejestr zmian dla: Informacje dla Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-06-30
Publikacja w dniu:
2016-06-30
Opis zmiany:
b/d