Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZP 226-5/18 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

2018-05-09

Informacja z otwarcia ofert - publikacja 09.05.2018 r.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - publikacja 09.05.2018 r.

 

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - publikacja 16.05.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - publikacja 25 maja 2018 r.

Rejestr zmian dla: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu ZP 226-5/18 - Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ZP 226-5/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Marzena Tarczyńska - Upoważniona do wykonywania obowiązków Dyrektora Sądu Okręgowego w Radomiu
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP 226-5/18
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
dodanie informacji w postępowaniu ZP 226-5/18