Wideokonferencje

W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji istnieje możliwość nawiązania połączenia przez dowolną osobę (z uwzględnieniem warunków i otrzymaniu akceptacji od wydziału sądu) z własnego urządzenia poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanej aplikacji umożliwiającej nawiązanie takiego połączenia z sądem orzekającym (tj. aplikacja SCOPIA lub JITSI).

W czasie zdalnego połączenia zaleca się stosowanie zestawu słuchawkowego.

Przed przystąpieniem do wideokonferencji proszę o zapoznanie się z dokumentem: „Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji” umieszczonego poniżej

W ramach pomocy dla obywateli jest uruchomiona telefoniczna linia wsparcia:
nr tel: 71 748 96 00
oraz możliwość zgłaszania problemów drogą elektroniczną:
cpw@wroclaw.sa.gov.pl

Instrukcje:

Regulamin Systemu Wideokonferencji

Instrukcja instalacji i testowego połączenia programu Scopia

Instrukcja uczestnictwa w rozprawie prowadzonej za pośrednictwem Jitsi

Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji

 

Dodatkowo w ramach połączeń wewnętrznych z innymi jednostkami sądów powszechnych lub jednostkami penitencjarnymi Sąd Okręgowy w Radomiu informuje iż wyposażony jest w wideoterminale sprzętowe oraz linię ISDN

Kwestie organizacyjne przeprowadzenia wideokonferencji które dotyczą innych jednostek należy uzgadniać w sekretariacie prezesa z koordynatorem ds. sal rozpraw tutejszego sądu – tel. 48 677 68 01

Prośbę o wyrażenie zgody na udostępnienie sali i sprzętu do wideokonferencji należy kierować na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
ul. M. J. Piłsudskiego 10
26-600 Radom
fax: 48 36 80 303
email: so.radom@radom.so.gov.pl

Szczegółowe informacje techniczne do przeprowadzania wideokonferencji z innymi jednostkami można uzyskać kontaktując się z Oddziałem Informatycznym Sądu Okręgowego w Radomiu poprzez wiadomość e-mail it@radom.so.gov.pl lub telefonicznie.
-budynek przy ul. Warszawskiej 1 (sale rozpraw I-VII)      tel. 48 6776579
-budynek przy ul. Piłsudskiego 10 (sale rozpraw VIII-XVI) tel. 48 6776778


Rejestr zmian dla: Wideokonferencje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2021-06-11
Publikacja w dniu:
2021-06-11
Opis zmiany:
aktuallizacja instrukcji i danych teleadresowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2020-06-08
Publikacja w dniu:
2020-06-08
Opis zmiany:
zmiana osoby koordynatora
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
b/d
Opublikował:
Anna Leszczyńska
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
zmiana nr fax
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP - Joanna Gwiazda
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-04-06
Publikacja w dniu:
2018-04-06
Opis zmiany:
dodanie informacji