Przedmiot i tryb działalności oraz kompetencje

Sąd Okręgowy w Radomiu sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje działania z zakresu ochrony prawnej powierzonej w drodze ustaw.

Poszczególne Wydziały mają następujące kompetencje:

I Wydział Cywilny - rozpoznaje w I instancji sprawy cywilne oraz sprawy rejestrowe (dzienniki i czasopisma) powierzone temu sądowi na podstawie odrębnych przepisów;

II Wydział Karny - rozpoznaje w pierwszej instancji sprawy z zakresu prawa karnego;

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonaniem Orzeczeń Karnych - rozpoznaje sprawy penitencjarne i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym z zakresu prawa karnego;

IV Wydział Cywilny Odwoławczy - rozpoznaje w II instancji sprawy cywilne;

V Wydział Karny Odwoławczy - rozpoznaje w II instancji sprawy z zakresu prawa karnego oraz sprawy w II instancji przeciwko nieletnim o popełnienie czynu karalnego, jeżeli wobec nieletniego zastosowano środek poprawczy lub gdy ośrodek odwoławczy zawiera wniosek
o orzeczenie środka poprawczego;

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych;

VII Wydział Wizytacyjny - wykonuje czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu ;

Rejestr zmian dla: Przedmiot i tryb działalności oraz kompetencje