2017

Podstawa prawna zamieszczenia na stronie:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2015 poz. 2316)  § 11pkt. 7.

PODZIAŁY CZYNNOŚCI NA ROK 2017

I Wydział Cywilny

Imię i nazwisko sędziego Podział czynności Zmiany podziału czynności
SSO Danuta Bojarska
 pobierz  
SSO Michał Gałek   pobierz  
SSO Marek Gralec pobierz  
SSO Anna Gzel - Michalska   pobierz  
SSO Ewa Jaźwińska   pobierz  
SSO Anna Kierończyk   pobierz  
SSO Kazimierz Mazur   pobierz  
SSO Jacek Łata  pobierz  
SSO Małgorzata Nowaczewska - Małek   pobierz  zmiana 30.06.2017
SSR del. Rafał Socha   pobierz  zmiana 30.06.2017
SSR del. Anna Barwicka-Zając pobierz  
II Wydział Karny
Imię i nazwisko sędziego Podział czynności Zmiany podziału czynności
SSO Jerzy Kosiela  pobierz  zmiana 08.09.2017
SSO Renata Król pobierz  zmiana 08.09.2017
SSO Stanisław Olchowy  pobierz  zmiana 08.09.2017
SSO Adriana Orzechowska  pobierz  zmiana 08.09.2017
SSO Agnieszka Pawłowska  pobierz  zmiana 08.09.2017
SSR del. Ewa Adamowicz pobierz  zmiana 30.06.2017

 zmiana 08.09.2017

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem

Orzeczeń w Sprawach Karnych

Imię i nazwisko sędziego Podział czynności Zmiany podziału czynności
SSO Zbigniew Kierończyk  pobierz  
SSO Krzysztof Kwiecień  pobierz  
SSO Iwona Nowakowska  pobierz  

IV Wydział Cywilny Odwoławczy

Imię i nazwisko sędziego Podział czynności Zmiany podzialu czynności
SSO Alicja Dąbrowska  pobierz  
SSO Anna Glin  pobierz  
SSO Marek Gralec  pobierz  zmiana 08.09.2017
SSO Joanna Kaczmarek - Kęsik  pobierz  
SSO Irena Koś  pobierz  
SSO Ewa Kowalik  pobierz  
SSO Małgorzata Nowaczewska - Małek  pobierz  zmiana 30.06.2017

 zmiana 08.09.2017
SSO Grzegorz Wójtowicz  pobierz  
SSR Anna Barwicka-Zając pobierz  

V Wydział Karny Odwoławczy

Imię i nazwisko sędziego Podział czynności Zmiany podzialu czynności
SSO Agnieszka Chaciej  pobierz  zmiana 31.08.2017
SSO Maciej Gwiazda  pobierz  zmiana 31.08.2017
SSO Stanisław Jaźwiński  pobierz  zmiana 31.08.2017
SSO Adam Kawczyński  pobierz  zmiana 31.08.2017
SSO Marcin Kobylski  pobierz  zmiana 31.08.2017
SSO Andrzej Łyś  pobierz  zmiana 31.08.2017
SSO Adam Piechota  pobierz  zmiana 31.08.2017
SSO Dariusz Pietruszka  pobierz  zmiana 31.08.2017
SSO Anna Szymczak  pobierz  zmiana 31.08.2017
SSR del. Ewa Adamowicz pobierz  

VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Imię i nazwisko sędziego Podział czynności Zmiana podzialu czynności
SSO Beata Krawczyk pobierz  
SSO Jarosław Łuczaj  pobierz  z dniem 15.11. 2017 otrzymał nominację na Sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
SSO Agnieszka Pietrzak  pobierz  
SSO Bogumiła Rdzeń  pobierz  
SSO Bożenna Zawada  pobierz  
SSR del. Paweł Oziębło  pobierz  

VII Wydział Wizytacyjny

Imię i nazwisko sędziego Podział czynności Zmiana podziału czynności
SSO Joanna Kaczmarek - Kęsik  pobierz  
SSO Adam Kawczyński  pobierz  
SSO Ewa Kowalik  pobierz  
SSO Dariusz Pietruszka  pobierz  
SSO Bogumiła Rdzeń  pobierz  
SSO Grzegorz Wójtowicz  pobierz  

Rejestr zmian dla: 2017