Kurator okręgowy

Kurator Okręgowy: Jolanta Wachnik

Zastępca Kuratora Okręgowego dla Osób Dorosłych: Izabela Maślak

Zastępca Kuratora Okręgowego Rodzinny: Jolanta Olejarz

ul. Warszawska 1
email:  kuratorzy@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 65 82

Biuro Kuratora Okręgowego
ul. Warszawska 1
email:  kuratorzy@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 65 84
fax. (48) 67 76 585

INFORMACJA

Z treści art. 73 § 1 kk wynika, że „ zawieszając wykonanie kary, sąd może w okresie próby oddać skazanego pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji  lub pomoc skazanym". Powierzenie dozoru stowarzyszeniu, instytucji, organizacji społecznej lub osobie godnej zaufania  następuje na ich wniosek lub za ich zgodą  (art. 170 § 2 kkw).

Zgodnie z art. 175a § 1 i § 2 kkw  prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji, której powierzono sprawowanie dozoru, na wniosek ich przedstawiciela, miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym dozorem, płatny do 20. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawowania dozoru. Ryczałt ten wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej ustalonej dla sądowych kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013r, w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych (Dz. U. z 2013r. poz. 335)  szczegółowo określa sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez stowarzyszenia, organizacje i osoby, którym powierzono sprawowanie dozoru nad skazanymi i sprawcami przestępstw.

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Radomiu http://www.radom.sr.gov.pl/index.php?pid=92

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Grójcu http://www.grojec.sr.gov.pl

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Kozienicach http://www.kozienice.sr.gov.pl/index.php?idg=1&id=75&x=12&y=16

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Przysusze http://www.przysucha.sr.gov.pl/?idg=1&id=18&x=12&y=16

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu http://www.zwolen.sr.gov.pl/index.php?idg=1&id=18&x=12&y=16

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Lipsku http://www.lipsko.sr.gov.pl/?idg=1&id=18&x=12&y=16

Zespoły Kuratorskiej Służby sądowej w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu http://www.szydlowiec.sr.gov.pl/index.php?idg=1&id=18&x=12&y=16

Rejestr zmian dla: Kurator okręgowy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Kadr Elżbieta Bobrowska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-10-25
Publikacja w dniu:
2019-10-25
Opis zmiany:
aktualizacja danych Kuratora Okręgowego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-07-10
Publikacja w dniu:
2017-07-10
Opis zmiany:
aktualizacja siedziby i nr telefonu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-07-10
Publikacja w dniu:
2017-07-10
Opis zmiany:
aktualizacja siedziby i nr telefonu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d