Audytor wewnętrzny


Adytor wewnętrzny Sądu Okręgowego w Radomiu:

Joanna Pawlak
ul. Warszawska 1
email: audytor@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 65 51
fax. (48) 677 65 52

Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Kierownictwa Sądu (Prezesa Sądu, Dyrektora Sądu) w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w Sądzie Okręgowym w Radomiu. Cel, zadania, prawa, obowiązki, niezależność, zakres oraz metodykę audytu wewnętrznego określa Karta audytu wewnętrznego dla  Sądu Okręgowego w Radomiu.
Do podstawowych zadań audytu wewnętrznego należy:

  • sporządzanie  na podstawie analizy ryzyka rocznego planu audytu  oraz składanie sprawozdań i informacji z wykonania planu  audytu wewnętrznego za rok poprzedni,
  • realizacja zaplanowanych zadań audytowych i sporządzanie sprawozdań z zadań zapewniających,
  • monitorowanie realizacji zaleceń,
  • prowadzenie dokumentacji  audytu wewnętrznego

Rejestr zmian dla: Audytor wewnętrzny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Audytor wewnętrzny
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-07-28
Publikacja w dniu:
2017-07-28
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-07-10
Publikacja w dniu:
2017-07-10
Opis zmiany:
aktualizacja siedziby i nr telefonu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d