II Wydział Karny

Sąd Okręgowy w Radomiu
II Wydział Karny
ul. Warszawska 1
email: karny@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 65 00 BOI
fax. (48) 677 65 13

Informacji o stanie sprawy udziela wyłącznie Biuro Obsługi Interesanta pod nr tel. 48 677 65 00.

W poniedziałki w godzinach 15.30 - 18.00 pracownicy sekretariatu wydziału obsługują Interesantów w Biurze Obsługi Interesanta  i są dostępni pod numerem tel. 48 677 65 00.

Przewodniczący Wydziału: SSO Agnieszka Pawłowska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSO Stanisław Olchowy

Kierownik Sekretariatu: Joanna Gregorczyk
tel. 48 677 65 11

II Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego w I instancji, z obszaru właściwości miejscowej

Sądu Rejonowego w Grójcu - dla gmin: Belsk Duży, Białobrzegi, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Tarczyn, Warka i Wyśmierzyce,
Sądu Rejonowego w Kozienicach - dla gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów,
Sądu Rejonowego w Lipsku - dla gmin: Chotcza, Ciepielów, Iłża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą,
Sądu Rejonowego w Przysusze - dla gmin: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów,
Sądu Rejonowego w Radomiu - dla miasta Radom oraz gmin: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew,
Sądu Rejonowego w Szydłowcu - dla gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec i Wierzbica,
Sądu Rejonowego w Zwoleniu - dla miasta Pionki oraz gmin: Gózd, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń

Przedmiotem postępowań w I instancji są w szczególności:

1) stosownie do treści art. 25§1 pkt. 1, 2 i 3 k.p.k.:

  • zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz ustawach szczególnych,
  • występki określone w rozdzialach XVI i XVII oraz w art. 140 - 142, art. 148 §  4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151 - 154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art.284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego
  • występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do wlaściowści sądu okręgowego,


2) sprawy o wydanie wyroku łącznego, przy uwzględnieniu art. 569 § 1-3 k.p.k.

3) sprawy o wydanie orzeczeń w ramach postępowania przygotowawczego, zastosowanie środka zabezpieczającego, ułaskawianie, odtworzenie akt, w zakresie w którym właściwość rzeczowa zastrzeżźona jest dla sądu okregowego,

4) wnioski o odszkodowanie za niesłusze skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz niesłusze stosowanie środków przymusu, nadto z tytułu niezasadnego wykonywania środków zapobiegawczych lub zabezpieczenia majątkowego,

5) wnioski o wydanie listu żelaznego,

6) wnioski o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodleglego bytu Państwa Polskiego oraz odszkodowanie za poniesiona szkodę i zadośćuczynienie za doznaną grzywnę na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za niważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodleglego bytu Państwa Polskiego  (Dz. U. Nr 34 poz. 149 z późń. zm.)

7) sprawy z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, w tym dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania, ekstradycji, przejęcia skazanego do odbycia w Polsce kary orzeczonmej przez organ państwa obcego, przekazania wyroków do wykoania,

8) wnioski o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądów rejonowych z obszaru właściwości miejscowej okręgu,

9) sprawy w postępowaniu wykonawczym, przekazane do wlaściwości rzeczowej sądu okręgowego.

Sekcja Wykonania Orzeczeń w Sprawach Karnych oraz Windykacji Należności Sądowych w Sprawach Karnych i Cywilnych
Kierownik Sekcji: SSO Stanisław Olchowy
Kierownik Sekretariatu: Maria Aderek

ul. Warszawska 1
email: karny@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 65 19
fax. (48) 677 65 20

Sędziowie orzekający w wydziale w kolejności alfabetycznej:

SSO Ewa Adamowicz
SSO Jerzy Kosiela
SSO Renata Król
SSO Marta Łobodzińska
SSO Stanisław Olchowy
SSO Adriana Orzechowska
SSO Agnieszka Pawłowska
SSR del. Katarzyna Siczek

Aktualne podziały czynności sędziów

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2019-04-09
Publikacja w dniu:
2019-04-09
Opis zmiany:
aktualizacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-08-07
Publikacja w dniu:
2018-08-07
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Elżbieta Bobrowska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-02-27
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja listy sędziów - informacja o delegacji SSR Katarzyna Siczek do orzekania w Sądzie Okregowym w Radomiu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr Elżbieta Bobrowska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja listy sędziów - informacja o delegacji SSR Marty Łobodzińskiej do orzekania w Sądzie Okregowym w Radomiu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
aktualizacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d