Formularz kontaktowy

Informacje na temat funkcjonowania Sądu Okręgowego w Radomiu można uzyskać pod adresem boi@radom.so.gov.pl  lub poprzez wypełnienie poniższego formularza.

W przypadku prośby o informację o stanie sprawy toczącej się przed tutejszym Sądem prosimy o kontakt na adres boi@radom.so.gov.pl lub wskazanie w treści formularza co najmniej sygnatury akt sprawy oraz swojego imienia i nazwiska oraz przedmiotu sprawy. Odpowiedź udzielana jest bezzwłocznie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje o zasadach udzielania informacji drogą elektroniczną uczestnikom postępowania

Twoje dane, Twoja sprawa. Przeczytaj, jakie są zasady przetwarzania przez Sąd Twoich danych osobowych oraz bezpiecznie korzystać usług publicznych dostępnych w cyberprzetrzeni.

W celu utrudnienia rozsyłania spamu przez automaty, proszę rozwiązać proste zadanie matematyczne.
Dla przykładu: 2+1 daje 3.