Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Radomiu

Zgodnie z art. 157 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1017 z późn. zm) Prezes Sądu Okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości  z dnia 24 stycznia 2005 r.  w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U Nr 13, poz. 133) jest dostępna  dla zainteresowanych  w sekretariatach  sądowych  w godzinach przyjęć interesantów. W szczególności listy te udostępniane są stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie  przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Na podstawie § 122 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 z późn. zm. ) Sąd Okręgowy w Radomiu zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej dodatkowo informacje dotyczące  biegłych sądowych wpisanych na listę. Podstawą prawną publikacji dziedziny i specjalizacji biegłego sądowego jest § 122 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 z późn. zm. ) natomiast danych kontaktowych biegłego sądowego jego dobrowolna zgoda wyrażona  na ich udostępnienie w celu ułatwnienia kontaktu osoby zainteresowanej z biegłym bez konieczności udawania się do sądu (zgodnie z art. 6 ust. 1 a w związku z art. 7 RODO).

 

 

Rejestr zmian dla: Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Radomiu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Ewelina Karpińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-09-23
Publikacja w dniu:
2020-09-23
Opis zmiany:
publikacja aktualnej informacji o biegłych wpisanych na listę
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Dorota Stanios
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-10-22
Publikacja w dniu:
2018-10-22
Opis zmiany:
aktualizacja listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-06-12
Publikacja w dniu:
2018-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
dodanie klauzuli informacyjnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-12-28
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
dodanie zaktualizowanej listy biegłych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d