Aktualności

Artykuły

  • Komunikat KD-1110-9/19 z 15.04.2019 r.

  • Komunikat KD-1110-4/19 z dnia 4 marca 2019 r. lista osób dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego

  • Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ZP 226-7/18

    13-02-2019

  • Ogłoszenie ZP 226 - 1/19 o przetargu nieograniczonym na sprzątanie pomieszczeń i terenów zewnętrznych - świadczenie usług z zakresu bieżącego utrzymywania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Radomiu i sądów rejonowych okręgu radomskiego

    16-01-2019

Rejestr zmian dla: Aktualności