<<<AKTUALIZACJA 2.04.2020 godz. 12.15>>> Komunikat w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii

2020-04-02

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2  informujemy, że:

 1. Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości o zmianie zasad świadcznia nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu w związku ze stanem epidemii.
 2. Prezes Sadu wydał w dniu 25 marca 2020 r. zarzadzenie Adm-0010-20/20 w sprawie zawieszenia obowiązów służbowych wykonywanych w środowisku podopiecznych przez kuratorów sądowych okręgu radomskiego w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r
 3. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu wydał w dniu 24 marca 2020 r. zarządzenie Adm-0010-19/20 w sprawie organizacji obsługi korespondencji kierowanej do Sądu Okręgowego w Radomiu w związku z wprowadzeniem stanu epidemii

 4. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu wydał zarządzenie Adm-0010-18/20 z dnia 20 marca 2020 r. o odwołaniu wszystkich sesji sądowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020r. do dnia 30 kwietnia 2020r., z wyłączeniem spraw pilnych,

 5. Prezes Sądu Okregowego w Radomiu wydał zarządzenie Adm-0010-17/20 w sprawie wstrzymania od dnia 18 marca 2020 roku do odwołania wysyłki wszelkich pism sądowych, z doręczeniem których związane jest rozpoczęcie biegu terminów sądowych z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych

 6. Informujemy, że Radomskie Centrum Mediacji odwołuje spotkania informacyjne dotyczące mediacji, prowadzone w każdą środę w ramach spotkań informacyjnych ze stałymi mediatorami w Sądzie Okręgowym w Radomiu.
  Jednocześnie informuję, że pozostajemy do dyspozycji zainteresowanych, pełniąc dyżury telefoniczne:
  - Środa - w godzinach 9.00 – 12.00
  - Piątek - w godzinach 9.00 – 12.00
  Kontakt: Anna Jarosz – 793-188-066
  Sylwia Stankowska – 507-064-451

 7. Prezes Sądu i Dyrektor Sądu wydali w dniu 16 marca 2020 r. zarządzenie Adm-0012-4/20 w sprawie podjęcia działań profilaktycznych mających na celu ochronę zdrowia pracowników Sądu Okręgowego w Radomiu

 8. Prezes Sądu wydał zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywnia obowiązków służbowych przez kuratorów sądowych (zawodowych i społecznych) okręgu radomskiego w środowisku podopiecznych, szczegóły znajdują się w zarządzeniu Adm-0010-16/20 z dnia 13 marca 2020 r.

  otwiera się w nowym oknie
 9. Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu określił listę spraw pilnych wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki, szczegóły w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Adm-0010-15/20 z dnia 13 marca 2020 r.
  otwiera się w nowym oknie
 10. Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Adm-0010-14/20 z 12 marca 2020 r. otwiera się w nowym oknie

  odwołane zostają wszystkie terminy sesji sądowych wyznaczone na okres od 13 marca do 31 marca 2020 r. z wyłączeniem spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki.
  Z uwagi na brak możliwości określenia listy sygnatur akt spraw pilnych ujętych w zarządzeniu Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Adm-0010-15/20 z dnia 13 marca 2020 r.otwiera się w nowym oknie , prosimy wszystkie osoby wzywane do osobistego stawiennictwa w podanym okresie, o niezwłoczny kontakt telefoniczny z właściwym Sekretariatem Wydziału w celu ustalenia obowiązku stawiennictwa na rozprawie.

  Do Państwa dyspozycji są dane kontaktowe sekretariatów wydziałów zamieszczone poniżej:

  I Wydział Cywilny - tel. 48 677 67 62
  II Wydział Karny - tel. 48 677 65 11
  III Wydział Penitencjany - tel. 48 677 68 40
  IV Wydział Cywilny Odwoławczy - tel. 48 677 67 01
  V Wydział Karny Odwoławczy - tel. 48 677 65 34
  VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - tel. 48 677 68 05

  Badania przeprowadzane przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów będą wykonywane tylko w tzw. sprawach pilnych.

 11. Zgodnie z wydanym w dniu 12 marca 2020 r. zarządzeniem Adm-0012-3/20 Prezesa i Dyrektora Sąd Okręgowy w Radomiu wstrzymuje do odwołania bezpośrednią osobistą obsługę Interesantów przyjmowanych przez Prezesa i Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów Sądu Okręgowego w Radomiu i Kuratora Okręgowego oraz Sekretariaty Wydziałów i Oddziałów Sądu, Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego, Biuro Obsługi Interesanta i Czytelnie Akt, a także osób, które nie są wezwane przez Sąd do osobistego stawiennictwa na wyznaczonych rozprawach;
  W celu uzyskania informacji o stanie sprawy zachęcamy do kontaktu telefonicznego i drogą elektroniczną z wykorzystaniem danych kontaktowych dostępnych poniżej.
  • BOI tel. 48 677 67 68 (BOI ul. Piłsudskiego 10 i ul. Warszawska 1), bądź drogą emailową na adres boi@radom.so.gov.pl,
  • Sekretariaty Wydziałów właściwe ze względu na zarejestrowanie sprawy
   I Wydział Cywilny - email: cywilny@radom.so.gov.pl
   II Wydział Karny - email: karny@radom.so.gov.pl
   III Wydział Penitencjany - email: penitencjarny@radom.so.gov.pl
   IV Wydział Cywilny Odwoławczy - email: cywilny.odwolawczy@radom.so.gov.pl
   V Wydział Karny Odwoławczy - email: karny.odwolawczy@radom.so.gov.pl
   VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - email: wpius@radom.so.gov.pl

   W celu złożenia pism procesowych prosimy o udanie się do urzędów pocztowych. Data nadania pisma w urzędzie pocztowym jest równoznaczna z datą wniesienia pisma w Biurze Podawczym Sądu. Pisma można również wrzucać do skrzynek podawczych ustawionych w przedsionkach siedzib Sądu Okregowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 i Piłsudskiego 10, w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.45 do 15.00 zgodnie z zarządzeniem Adm-0010-19/20

  Stan sprawy można również sprawdzić dzwoniąc pod numer tel. 48 677 66 00, automatyczny system informacji o statusach spraw poprosi o sygnaturę sprawy i poda komunikat głosowy m.in. o wyznaczonym terminie rozprawy, dacie wpływu środka odwołaczego, czy prawomocności orzeczenia.

  Zachęcamy do korzystania z informacji o stanie sprawy publikowanych dla zarejestrowanych użytkowników Portalu Informacyjnegootwiera się w nowym oknie oraz z Portalu Sądowe e-Płatności.

  Zaswiadczenie o niekaralności można uzyskać drogą korespondencyjną.

  W tym celu należy przesłać wypełniony czytelnie drukowanymi literami formularz zapytania pocztą na adres:

  Biura Informacyjnego KRK
  ul. Czerniakowska 100
  00-454 Warszawa

  lub

  Punktu Informacyjnego KRK przy Sądzie Okręgowym w Radomiu,
  ul. Warszawska 1, 26-600 Radom.

  i załączyć do niego dowód uiszczenia opłaty w kwocie 30 zł na rachunek:

  Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

  NBP O/O Warszawa
  PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
  Narodowy Bank Polski
  Oddział Okręgowy Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 4
  00-950 Warszawa

  Odpowiedź zostanie przesłana na wskazany w formularzu adres korespondencyjny wnioskującego.

  Sprawdź, jak drogą elektroniczną uzyskać zaświadczenie o niekaralności korzystając z e-Platformy Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny

Rejestr zmian dla: <<<AKTUALIZACJA 2.04.2020 godz. 12.15>>> Komunikat w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Ewelina Karpińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-04-02
Publikacja w dniu:
2020-04-02
Opis zmiany:
dodanie informacji MS o zmianie zasad świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej w wyznaczonych punktach w powiatach i miastach na prawach powiatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSO Marta Łobodzińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-03-25
Publikacja w dniu:
2020-03-25
Opis zmiany:
publiacja zarządzenia Adm-0010-20/20 z dnia 25 marca 2020 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Wiceprezes Sądu Okręgowego - Anna Gzel-Michalska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
publikacja komunikatu w związku z zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Adm-0010-19.2020 z dnia 24.03.2020 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Wiceprezes Sądu Okręgowego - Anna Gzel-Michalska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
publikacja zarządzenia Adm-0010-18.2020 z 20 marca 2020 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSO Marta Łobodzińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
aktualizacja komunikatu w związku z wydaniem zarządzania Adm-0010-17/20 z dnia 18.03.2020
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Kierownik Oddziału Administracyjnego - Ewelina Karpińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-03-18
Publikacja w dniu:
2020-03-18
Opis zmiany:
aktualizacja komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu - SSO Marta Łobodzińska i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
aktualizacja komunikatu zarządzenie Adm-0012-4/20 z 16 marca 2020 r.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSO Marta Łobodzińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-03-13
Publikacja w dniu:
2020-03-13
Opis zmiany:
dodanie komunikatu o zarządzeniu Adm-0010-16/20 z 13.03.2020
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSO Marta Łobodzińska
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
aktualizacja komunikatu godz. 16.40
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu - SSO Marta Łobodzińska i Dyrektor Sądu Okręgowego w Radomiu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
aktualizacja komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył/Podpisał:
Dyrektor Sądu - Jan Kulig
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2020-03-11
Publikacja w dniu:
2020-03-11
Opis zmiany:
publikacja pisma Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 marca 2020 r.