Redakcja

Zespół redakcyjny BIP Sądu Okręgowego w Radomiu

1) Dorota Stanios - kierownik Oddziału Administracyjnego –  redaktor naczelny BIP – przewodniczący zespołu redakcyjnego,
2) Piotr Gwiazda – kierownik Oddziału Informatycznego – redaktor BIP w zakresie nadzoru informatycznego nad poprawnym administrowaniem stroną BIP,
3) Elżbieta Bobrowska - kierownik Oddziału Kadr – redaktor BIP - w zakresie informacji publicznych dotyczących spraw kadrowych,
4) Marzena Tarczyńska - kierownik Oddziału Gospodarczego - redaktor BIP w zakresie informacji publicznych związanych z działalnością agend sądu podległych Dyrektorowi Sądu Okręgowego w Radomiu,
5) Dorota Gałkowska - specjalista ds. zamówień publicznych - redaktor BIP w zakresie informacji publicznych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  
6) Anna Mirecka - kierownik Sekretariatu VII Wydziału Wizytacyjnego – redaktor BIP  - w zakresie informacji publicznej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 4 litera „a” tiret drugi ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.),
7) Anna Leszczyńska – informatyk – pełnienie funkcji administratora strony podmiotowej BIP oraz  wykonywanie czynności należących do redaktora,o którym mowa w pkt. 8 w razie jego nieobecności;
8) Joanna Gwiazda – starszy inspektor w Oddziale Administracyjnym - redaktor BIP – w zakresie wprowadzania informacji przekazanych do publikacji do bazy danych, dokonywania niezbędnych korekt i aktualizacji informacji, w razie potrzeby wykonywanie innych czynności związanych z obsługą treści na stronie Biuletynu oraz wykonywanie czynności redaktora naczelnego BIP podczas jego nieobecności;

Rejestr zmian dla: Redakcja

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d