Punkt Obsługi Kasowej

Punkt Obsługi Kasowej  znajduje się w siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 w pokoju 8 na parterze i przyjmuje opłaty sądowe w formie sprzedaży znaków sądowych oraz wpłat na konta bankowe sądu.


poniedziałek  730 -1800 (przerwa 1200 - 1215 oraz 1515 - 1530)
od wtorku do piątku 730 - 1530(przerwa 1200 - 1215)

 

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH SĄDU OKRĘGOWEGO W RADOMIU

 

Uwaga! W tytule przelewu dokonywanego na konta bankowe Sądu należy wskazać sygnaturę akt sprawy, o ile została już nadana, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie przedmiotu sprawy i dane strony pozwanej.

Infomujemy, że w nowej siedzibie Sądu Okręgowego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 1 tymczasowo nie ma możliwości wnoszenia wpłat w postępowaniach sądowych ani uiszczania opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Rejestr zmian dla: Punkt Obsługi Kasowej