Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Tryb powoływania biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, sposób sporządzania opinii, warunki i sposób dokonywania badań niezbędnych  do wydawania opinii, w przedmiocie uzależnienia od alkoholu  określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r w sprawie biegłych w przedmiocie  uzależnienia od alkoholu ( Dz. U z 2007 roku Nr.250, poz.1883).

Listę biegłych  w przedmiocie uzależnienia od alkoholu prowadzi Prezes sądu okręgowego. Jest ona publikowana  w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Rejestr zmian dla: Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-15
Publikacja w dniu:
2016-07-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-14
Publikacja w dniu:
2016-07-14
Opis zmiany:
b/d