Kolegium Sądu

Skład osobowy Kolegium Sądu Okręgowego w Radomiu:

Przewodniczący Kolegium – Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu SSR Marta Łobodzińska.

Członkowie:

SSO Anna Glin

SSO Anna Kierończyk

SSO Adriana Orzechowska

SSO Adam Piechota

SSR Anna Barwicka - Zając

SSR Iwona Gałek

SSR Duchnik Krzysztof

SSR Katarzyna Trzosińska

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie – prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:  

  • wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,  
  • rozpratruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  • wyraża opinię o projektach planów finansowych,  
  • wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych,  działających w okręgu sądowym
  • wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,  
  • wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez przezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-12-12
Publikacja w dniu:
2016-12-12
Opis zmiany:
dodanie nowego wybranego członka Kolegium SO
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d