Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Sąd Okręgowy w Radomiu

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

W związku z tym chcielibyśmy poinformować  o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało w Sądzie Okręgowym w Radomiu po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Radomiu reprezentowany przez Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, mieszczący się przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 26-600 Radom, tel. 48 677 68 01, fax. 48 36 80 303, email: so.radom@radom.so.gov.pl, NIP 948 16 24 025, REGON 000571518,

2) Administrator danych, mając na uwadze art. 9 i art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Radomiu, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@radom.so.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sądzie Okręgowym w Radomiu;

• wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sądowi Okręgowemu w Radomiu, tzn. sprawowania wymiaru sprawiedliwości i innych zadań z zakresu ochrony prawnej;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,

6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z zastrzeżeniem przepisów prawa odnoszących się do operacji przetwarzania danych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości,

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, w zależności od rodzaju operacji przetwarznia danych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

 

Rejestr zmian dla: Klauzula informacyjna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Joanna Gwiazda - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
dodanie klauzuli informacyjnej