II Wydział Karny

Sąd Okręgowy w Radomiu
II Wydział Karny
ul. Warszawska 1
email: karny@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 65 00 BOI
fax. (48) 677 65 13

Informacji o stanie sprawy udziela wyłącznie Biuro Obsługi Interesanta pod nr tel. 48 677 65 00.

Przewodniczący Wydziału: SSO Agnieszka Pawłowska

Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSO Stanisław Olchowy

Kierownik Sekretariatu: Joanna Gregorczyk
tel. 48 677 65 11

II Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego w I instancji, z obszaru właściwości miejscowej

Sądu Rejonowego w Grójcu - dla gmin: Belsk Duży, Białobrzegi, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Stromiec, Tarczyn, Warka i Wyśmierzyce,
Sądu Rejonowego w Kozienicach - dla gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów,
Sądu Rejonowego w Lipsku - dla gmin: Chotcza, Ciepielów, Iłża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą,
Sądu Rejonowego w Przysusze - dla gmin: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów,
Sądu Rejonowego w Radomiu - dla miasta Radom oraz gmin: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew,
Sądu Rejonowego w Szydłowcu - dla gmin: Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec i Wierzbica,
Sądu Rejonowego w Zwoleniu - dla miasta Pionki oraz gmin: Gózd, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń

Przedmiotem postępowań w I instancji są w szczególności:

1) stosownie do treści art. 25§1 pkt. 1, 2 i 3 k.p.k.:

  • zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz ustawach szczególnych,
  • występki określone w rozdzialach XVI i XVII oraz w art. 140 - 142, art. 148 §  4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151 - 154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, art. 165 § 1, 3 i 4, art 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1-3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art.284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu karnego
  • występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do wlaściowści sądu okręgowego,


2) sprawy o wydanie wyroku łącznego, przy uwzględnieniu art. 569 § 1-3 k.p.k.

3) sprawy o wydanie orzeczeń w ramach postępowania przygotowawczego, zastosowanie środka zabezpieczającego, ułaskawianie, odtworzenie akt, w zakresie w którym właściwość rzeczowa zastrzeżźona jest dla sądu okregowego,

4) wnioski o odszkodowanie za niesłusze skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz niesłusze stosowanie środków przymusu, nadto z tytułu niezasadnego wykonywania środków zapobiegawczych lub zabezpieczenia majątkowego,

5) wnioski o wydanie listu żelaznego,

6) wnioski o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodleglego bytu Państwa Polskiego oraz odszkodowanie za poniesiona szkodę i zadośćuczynienie za doznaną grzywnę na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za niważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodleglego bytu Państwa Polskiego  (Dz. U. Nr 34 poz. 149 z późń. zm.)

7) sprawy z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, w tym dotyczące Europejskiego Nakazu Aresztowania, ekstradycji, przejęcia skazanego do odbycia w Polsce kary orzeczonmej przez organ państwa obcego, przekazania wyroków do wykoania,

8) wnioski o wznowienie postępowania w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem sądów rejonowych z obszaru właściwości miejscowej okręgu,

9) sprawy w postępowaniu wykonawczym, przekazane do wlaściwości rzeczowej sądu okręgowego.

Sekcja Wykonania Orzeczeń w Sprawach Karnych oraz Windykacji Należności Sądowych w Sprawach Karnych i Cywilnych
Kierownik Sekcji: SSO Stanisław Olchowy
Kierownik Sekretariatu: Maria Aderek

ul. Warszawska 1
email: karny@radom.so.gov.pl    
tel. (48) 677 65 19
fax. (48) 677 65 20

Sędziowie orzekający w wydziale w kolejności alfabetycznej:

SSR del. Ewa Adamowicz
SSO Jerzy Kosiela
SSO Renata Król
SSO Stanisław Olchowy
SSO Adriana Orzechowska
SSO Agnieszka Pawłowska

Aktualne podziały czynności sędziów

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2017-06-30
Publikacja w dniu:
2017-06-30
Opis zmiany:
aktualizacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Radomiu
Wytworzył:
Redaktor BIP
Opublikował:
Joanna Gwiazda
Dokument z dnia:
2016-07-17
Publikacja w dniu:
2016-07-17
Opis zmiany:
b/d