Archiwum postępowań

Artykuły

 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 226 – 4/16 - usługi ochroniarskie

  19-10-2016

 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP 226 - 5/16 - roboty budowlane

  26-10-2016

  Remont budynków: Sądu Rejonowego w Lipsku, ul. Partyzantów 1, 27 – 300 Lipsko, Sądu Rejonowego w Lipsku, ul. Partyzantów 7, 27 – 300 Lipsko, Sądu Rejonowego w Przysusze, ul. Skarbowa 3, 26 – 400 Przysucha, Sądu Rejonowego w Szydłowcu , Pl. Marii Konopnickiej 7, 26 – 500 Szydłowiec, Sądu Rejonowego w Zwoleniu, ul. Moniuszki 6, 26 - 700 Zwoleń

 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP 226 - 6/16 - dostawy

  26-10-2016

  Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i gabinetowych do: Sądu Rejonowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 11, 26 – 400 Przysucha, Sądu Rejonowego w Przysusze, ul. Staszica 11, 26 – 400 Przysucha, Sądu Rejonowego w Szydłowcu, Pl. Marii Konopnickiej 7, 26 – 500 Szydłowiec, Sądu Rejonowego w Lipsku, ul. Partyzantów 1, 27 – 300 Lipsko, Sądu Rejonowego w Lipsku, ul. Partyzantów 7, 27 – 300 Lipsko, Sądu Rejonowego w Zwoleniu, ul. Moniuszki 6, 26 – 700 Zwoleń

 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP 226 - 8/16

  02-11-2016

  • Nazwa:

   Dostawa i montaż verticali i rolet w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP 226 - 8/16
  • Dokumentacja:
  • Rozstrzygnięcie postępowania:

   ogłoszenie

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  08-12-2016

   

 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP 226 - 13/16 - usługi sprzątania

  • Nazwa:

   Sąd Okręgowy w Radomiu zawiadamia o przetargu nieograniczonym  ZP 226 – 13/16 na usługi sprzątania pomieszczeń i terenów zewnętrznych –świadczenie usług z zakresu bieżącego utrzymywania czystości w budynkach Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądów Rejonowych okręgu radomskiego.

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP 226 - 13/16
  • Dokumentacja:
  • Rozstrzygnięcie postępowania:

   ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa ciepła

  • Nazwa:

   Sąd Okręgowy w Radomiu informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę usługi dostawy ciepła.

  • Oznaczenie postępowania:
   2016/S 248-454905
  • Dokumentacja:

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi - data publikacji 23.12.2016r.

  • Rozstrzygnięcie postępowania:

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

  • Nazwa:

   Sprostowanie - ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - usługi sprzątania

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP 226-13/16
  • Dokumentacja:

   Sprostowanie - ogłoszenie zmian - data publikacji 30.12.2016

   Zmiana SIWZ

  • Rozstrzygnięcie postępowania:

   Zmiana treści SIWZ

 • Zaproszenie do składania ofert na wynajem pomieszczeń

 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 226-6/17 - dostawa sprzętu komuterowego

  • Nazwa:

   Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu  - dostawa i wdrożenie sprzętu: serwerów, macierzy, przełączników, komputerów, monitorów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych A4 w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP 226 - 6/17
  • Dokumentacja:
  • Rozstrzygnięcie postępowania:

   ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Rejestr zmian dla: Archiwum postępowań