Archiwum postępowań

Artykuły

 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP-226-9/17 - roboty budowlane

  Wykonanie robót remontowo – adaptacyjnych w budynku Sądu Okręgowego, ul. Piłsudskiego 10, 26 – 600 Radom

 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP 226-11/17 - usługi ochroniarskie

  03-10-2017

  • Nazwa:

   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 226 -11/17 - kompleksowe świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej w Sądzie Okręgowym w Radomiu, Sądzie Rejonowym w Radomiu, Sądzie Rejonowym w Zwoleniu, Sądzie Rejonowym w Lipsku, Sądzie Rejonowym w Szydłowcu, Sądzie Rejonowym w Przysusze

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP 226-11/17
  • Dokumentacja:
  • Rozstrzygnięcie postępowania:

   Ogłoszenie o wudzieleniu zamówienia

 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP 226-8/17

  24-04-2017

  Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie mebli na sale rozpraw do Sądu Okręgowego w Radomiu

  • Nazwa:

   Ogłoszenie o zamówieniu ZP 226-8/17 - dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie mebli na sale rozpraw do Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26-600 Radom

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP 226-8/17
  • Dokumentacja:
  • Rozstrzygnięcie postępowania:

   ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP 226-7/17 - Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie siedzisk, mebli na sale rozpraw oraz mebli biurowych, mebli gabinetowych i pozostałych do Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom

  30-03-2017

  • Nazwa:

   Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie siedzisk, mebli na sale rozpraw oraz mebli biurowych, mebli gabinetowych i pozostałych do Sądu Rejonowego w Radomiu,
   ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP 226-7/17
  • Dokumentacja:
  • Rozstrzygnięcie postępowania:

   ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu ZP 226-6/17 - dostawa sprzętu komuterowego

  • Nazwa:

   Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu  - dostawa i wdrożenie sprzętu: serwerów, macierzy, przełączników, komputerów, monitorów, laptopów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych A4 w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP 226 - 6/17
  • Dokumentacja:
  • Rozstrzygnięcie postępowania:

   ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP 226 - 5/17 - dostawa i wdrożenie wokand i urządzeń wielofunkcyjnych A3

  06-04-2017

  • Nazwa:

   Dostawa i wdrożenie wokand i urządzeń wielofunkcyjnych A3 w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP-226-5/17
  • Dokumentacja:
  • Rozstrzygnięcie postępowania:

   ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP 226 - 5/16 - roboty budowlane

  26-10-2016

  Remont budynków: Sądu Rejonowego w Lipsku, ul. Partyzantów 1, 27 – 300 Lipsko, Sądu Rejonowego w Lipsku, ul. Partyzantów 7, 27 – 300 Lipsko, Sądu Rejonowego w Przysusze, ul. Skarbowa 3, 26 – 400 Przysucha, Sądu Rejonowego w Szydłowcu , Pl. Marii Konopnickiej 7, 26 – 500 Szydłowiec, Sądu Rejonowego w Zwoleniu, ul. Moniuszki 6, 26 - 700 Zwoleń

 • Ogłoszenie o zamówieniu ZP 226 - 6/16 - dostawy

  26-10-2016

  Dostawa, montaż i ustawienie mebli biurowych i gabinetowych do: Sądu Rejonowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 11, 26 – 400 Przysucha, Sądu Rejonowego w Przysusze, ul. Staszica 11, 26 – 400 Przysucha, Sądu Rejonowego w Szydłowcu, Pl. Marii Konopnickiej 7, 26 – 500 Szydłowiec, Sądu Rejonowego w Lipsku, ul. Partyzantów 1, 27 – 300 Lipsko, Sądu Rejonowego w Lipsku, ul. Partyzantów 7, 27 – 300 Lipsko, Sądu Rejonowego w Zwoleniu, ul. Moniuszki 6, 26 – 700 Zwoleń

 • Ogłoszenie o zamówieniu - ZP 226 - 8/16

  02-11-2016

  • Nazwa:

   Dostawa i montaż verticali i rolet w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu i Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom

  • Oznaczenie postępowania:
   ZP 226 - 8/16
  • Dokumentacja:
  • Rozstrzygnięcie postępowania:

   ogłoszenie

 • Zaproszenie do złożenia oferty

  08-12-2016

   

Rejestr zmian dla: Archiwum postępowań