Aktualności

Ostatnio dodane artykuły

Najczęściej czytane

Informacje

Sąd Okręgowy w Radomiu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10

26-600 Radom
NIP 948 16 24 025
REGON 000571518

Ważne telefony:
Centrala (ul. Piłsudskiego 10) - tel. 48 36 80 200
Informacja telefoniczna w sprawach cywilnych oraz rezerwacja akt do Czytelni Akt

(ul. Piłsudskiego 10)
tel. 48 36 80 266
tel. 48 677 65 00
Informacja telefoniczna w sprawach karnych oraz rezerwacja akt do Czytelni Akt
(ul. Warszawska 1)
tel. 48 677 65 00
Informacja Krajowy Rejestr Karny
tel./fax. 48 36 80 323 (ul. Piłsudskiego 10)

Fax 48 36 80 303

Siedziby:
ul. M.J.Piłsudskiego 10 - siedziba główna
ul. S.Żeromskiego 43/45 - III Wydział Penitencjarny
ul. Warszawska 1 (tel. 48 677 65 00)
(II Wydział Karny, V Wydział Karny Odwoławczy,
Dyrektor, Kurator Okręgowy, Oddział Finansowy,
Oddział Gospodarczy, Oddział Informatyczny, Oddział Inwestycji i Remontów,
Audytor Wewnętrzny, Biuro Obsługi Interesanta i Biuro Podawcze dla wydziałów karnych)

Na skróty